Buurtsport Brussel

Wie is en wat doet Buurtsport Brussel

De doelstellingen van Buurtsport Brussel zijn tweeledig. Enerzijds creëert en optimaliseert Buurtsport Brussel sportkansen en zet het mensen aan tot een regelmatige sportbeoefening op lange termijn. Anderzijds creëert Buurtsport Brussel – via de sport – opleiding -en tewerkstellingskansen voor laaggeschoolde, langdurig werklozen opdat hun kansen op een duurzame tewerkstelling, bij voorkeur in de sport- en socioculturele sector, worden verhoogd. De twee doelstellingen versterken elkaar wederzijds wat op termijn kan leiden tot een verbetering van het Brusselse sportlandschap.


Wat doen wij voor Buurtsport Brussel

In 2005 realiseerde INOPTEC+ een volledige nieuwe website voor Buurtsport Brussel. INOPTEC+ verzorgde de HTML & CSS en ontwikkeling van een achterliggende Content Management Systeem.

www.buurtsportbrussel.be

Overzicht

E-winkel
U moet ingelogd worden om van de e-winkel te genieten.
Volg ons