Over ons

INOPTEC+ is in de eerste plaats een dienstverlenend bedrijf. Het bestaat uit drie diensten die IT-ondersteuning bieden aan andere bedrijven en organisaties:

  • De dienst Interventies & Support biedt technische IT-ondersteuning.

    Installatie en onderhoud van hardware, software en netwerken zijn de kernopdrachten van deze dienst.
  • De dienst Helpdesk & Hotline biedt telefonische IT-ondersteuning.

    Opdrachtgevers kunnen het telefoonverkeer met hun klanten aan deze dienst uitbesteden.
  • Bij de dienst Development & Design kunnen bedrijven terecht voor het ontwerp en de ontwikkeling van hun website, elektronische nieuwsbrief en andere online toepassingen.

Daarnaast is INOPTEC+ ook een bedrijf met een maatschappelijke meerwaarde. Doelgroepmedewerkers zetten er hun eerste stappen op de arbeidsmarkt en bouwen er professionele vaardigheden en competenties op. Permanente coaching en een gerichte opleiding staan er centraal. Zo hoopt INOPTEC+ bij te dragen aan de talentontwikkeling van zijn medewerkers en duurzame tewerkstellingskansen te creëren.

ONTSTAAN

INOPTEC+ontstond uit een duidelijke vraag van verschillende Brusselse organisaties:

  • Begin jaren 2000 hadden enkele Brusselse organisaties uit de non-profitsector nood aan gratis IT-ondersteuning
  • INTEC BRUSSEL, IT-opleidingsinstituut en zusterorganisatie van INOPTEC+, was op zoek naar een manier om zijn cursisten meer praktijkervaring bij te brengen
  • De Brusselse OCMW’s wilden doelgroepwerknemers ondersteunen in hun zoektocht naar werk

INOPTEC+ werd opgericht in 2004. De diensten werden toen nog gratis aangeboden. In 2007 werd INOPTEC+ ingeschakeld in de meerwaardeneconomie. Sindsdien wordt er voor de verrichte prestaties een faire prijs gevraagd. De winsten investeert INOPTEC+ in zijn werking en personeel.

MISSIE

Het versterken van vaardigheden, competenties, werkervaring en beroepskennis van doelgroepwerknemers. Door te investeren in onze medewerkers maken wij van onze opdrachtgevers tevreden en vaste klanten.

VISIE

Als dienstverlenend IT-bedrijf plaatst INOPTEC+ de wensen van zijn klanten centraal. We zetten alles op alles om van elke opdrachtgever een tevreden en vaste klant te maken. Naast de klanten zijn ook de werknemers erg belangrijk voor INOPTEC+ . Zij vormen het fundament van het bedrijf, bouwen dagelijks aan de relatie met de klanten en brengen zo de doelstelling van klantentevredenheid in de praktijk. Ook hun tevredenheid staat daarom centraal bij INOPTEC+. Een tevreden werknemer zorgt voor een tevreden klant. Dat is het uitgangspunt van INOPTEC+. We maken deze opdracht waar door te investeren in mensen en hun talenten. Onze medewerkers blijven zich ontwikkelen zodat we onze klanten de beste service kunnen bieden.

WAARDEN

Een tevreden klant wordt een vaste klant. Daarom staat de kwaliteit van onze dienstverlening centraal. Creatieve en innovatieve IT-oplossingen zijn hier een onderdeel van. Wij hebben respect voor onze medewerkers, hun visie en hun talenten. Wij roepen hen daarom regelmatig samen tot overleg en moedigen hen aan om deel te nemen aan de besluitvormingsprocessen binnen onze organisatie. Wij steunen hen ook in de verdere ontwikkeling van hun competenties.

Bezoekers willen weten wie aan de andere kant van de pagina zit. Gebruik deze ruimte om wat te schrijven over jezelf, je site, je bedrijf of wat je maar wil. Gebruik de onderstaande testimonials om anderen te citeren die het over hetzelfde hebben.

Dit is voorbeeldinhoud, meegeleverd bij het sjabloon om alle functies te demonstreren. Verwijder de inhoud of vervang deze door je eigen woorden en media.